Tuyển dụng

Mô tả công việc -Thực hiện tuyển sinh theo đúng Quy chế Tuyển sinh và Quy trình đã được phê duyệt; –Tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing trực tiếp tại trường để giới thiệu thông tin Nhà trường và lấy dữ […]
      Xem thêm
error: Nội dung không được sao chép
070 201 9988