Thời Gian Biểu

Thời gian biểu lớp Nhà trẻ
Buổi sáng
7h30 – 7h45 Đón trẻ
7h45 -7h50 Thể dục sáng
7h50 – 8h15 Ăn sáng
8h15 – 9h15 Hoạt động vòng tròn
9h15 – 9h30 Uống nước trái cây
9h30 – 10h00 Hoạt động ngoài trời
10h00 – 10h30 Hoạt động tập thể
10h30 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 13h30 Nghỉ trưa
Buổi chiều
13h30 – 14h30 Hoạt động trải nghiệm
14h30 – 15h00 Ăn xế
15h00 – 16h00 Hoạt động thảo luận cuối ngày
16h00 – 16h30 Trả trẻ
Thời gian biểu lớp Mẫu giáo
Buổi sáng
7h30 – 7h45 Đón trẻ
7h45 -7h50 Thể dục sáng
7h50 – 8h15 Ăn sáng
8h15 – 9h15 Hoạt động vòng tròn
9h15 – 9h30 Uống nước trái cây
9h30 – 10h00 Hoạt động ngoài trời
10h00 – 10h30 Hoạt động tập thể
10h30 – 11h00 Hoạt động vui chơi
11h00 – 12h30 Ăn trưa
12h30 – 13h30 Nghỉ trưa
Buổi chiều
13h30 – 14h30 Hoạt động trải nghiệm
14h30 – 15h00 Ăn xế
15h00 – 16h00 Hoạt động thảo luận cuối ngày
16h00 – 16h30 Trả trẻ
error: Nội dung không được sao chép
070 201 9988