Phương pháp học

Phương pháp của chúng tôi là yếu tố quan trọng cấu thành nên sự thành công của nền giáo dục Phần Lan, một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chất lượng giáo dục mầm non. Phương pháp này bao gồm:
circle image
Play-based
Trải nghiệm học qua các hoạt động vui chơi giúp trẻ tối đa hóa khả năng sáng tạo, tìm tòi
circle image
Phenomenon-based
Học tổng hòa qua các hiện tượng tự nhiên với các kiến thức được lồng ghép và có định hướng
circle image
Participatory
Tham gia xử lý tình huống giả định giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ nhanh nhạy
error: Nội dung không được sao chép
070 201 9988