Contents

1. Ứng Dụng Tính các Điểm lựa chọn Máy Toàn Đac Nikon DTM-322/332/352/362 (Inverse)2. Tính và Nhập Tọa Độ thủ công bằng tay Với Nikon DTM-322/332/352/362 (Input)5. Tính Tọa Độ các Điểm giao nhau Với Nikon DTM-322/332/352/362 (Intersection)6. Các thông báo Lỗi Khi vận hành Nikon DTM-322/332/352/362 Và giải pháp Xử Lý

Nếu bạn đang tìm hiểu Cách sử dụng Máy Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362 thì các bạn đã search đúng chỗ, công ty CP phát Triển technology Trắc Địa nước ta xuất bản tài liệu dựa vào 15 năm kinh nghiệm khảo sát, đo đạc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử nikon

Loạt nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện máy toàn đạc năng lượng điện tử Nikon DTM-322/332/352/362 gồm 4 phần:


Hướng Dẫn sử dụng Máy Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362 (Phần 4): Ứng Dụng Giải Toán COGO.

Ứng dụng giải toán COGO của dòng sản phẩm toàn đạc Nikon DTM-322/332/352/362 được thực hiện ngay trong những khi khảo gần kề với những điểm đã gồm tọa độ được đo tốt được nhập trực tiếp.


*

1. Ứng Dụng Tính những Điểm chọn Máy Toàn Đac Nikon DTM-322/332/352/362 (Inverse)

1.1 Tính thân hai điểm (PT-PT)

Thao tác: Từ screen Inverse chọn PT-PT → hiện ra hành lang cửa số nhập điểm, từ màn hình này tất cả thể:

Ấn Msr
PT
: Đo để lấy tọa độ.List: Mở list điểmStack: Mở list nhóm điểm.

Khi nhỏ trỏ sinh sống trường PT1, PT2 ta tuần từ bỏ gõ vào số hiệu điểm rồi ấn ENT để dứt → Màn hinh hiện tại ra tác dụng tính.

Trường hợp khi bé trỏ làm việc trường PT1, PT2 nhưng ấn ENT ngay → hiện tại ra cửa sổ nhập tọa độ mang lại điểm cần đo lường và thống kê và các điểm này không lưu vào bộ nhớ. Nếu còn muốn lưu thì phải khai báo tên mới.

Kết thúc công việc ấn ESC.


*

1.2 Tính kẹp góc giữa bố điểm (3PT Angle)

Thao tác: Từ screen Inverse → chọn 3PT Angle → Nhập điểm P1, P2, P3 (Có thể đo thẳng Msr
PT
hoặc call từ bộ nhớ lưu trữ List hoặc stack) → Ấn ENT → màn hình hiển thị tác dụng tính.

Lưu ý:

P1 là vấn đề gốc, góc kẹp nằm ở giữa P1-P2 và P1-P3.Trường thích hợp ấn bé trỏ nghỉ ngơi P1, P2, P3 nhưng ấn ENT ngay lập tức – cửa sổ nhập tọa độ đến điểm cần đo lường và tính toán hiện ra và những điểm này không lưu vào bộ nhớ.Kết thúc các bước ấn ESC
*

2. Tính cùng Nhập Tọa Độ thủ công Với Nikon DTM-322/332/352/362 (Input)

Từ màn hình hiển thị COGO → lựa chọn Input → cha mục tính ứng dụng được mở ra:


AZ-HD: Tính tọa độ điểm bằng cách nhập góc phương bị cùng cạnh bằng từ một điểm gốcTraverse: Tính tọa độ các điểm dự con kiến truyền dẫnInput XYZ: Nhập tọa độ những điểm trực tiếp bằng tay.
*

2.1 Tính tọa độ điểm bằng cách nhập góc vị trí và cạnh bằng.

Từ màn hình Input → Chọn AZ-HD → hiện ra màn hình nhập điểm ( rất có thể nhập bằng cách đo thẳng Msr
PT
, hotline từ bộ lưu trữ ra List hoặc Stack) → Gõ số hiệu điểm nơi bắt đầu ở P1 → Tuần từ nhập giá bán trị phương vị AZ, cạnh bởi HD, chênh cao d
VD
→ ấn ENT → hiện ra tác dụng tính. Để lưu kết quả ta chỉ việc khai báo thương hiệu mới.


*

2.2 Tính tọa độ những điểm dự loài kiến truyền dẫn (Traverse)

Từ màn hình hiển thị Input → chọn Traverse → Hiên ra hành lang cửa số nhập điểm (Có thể đo trực tiếp Msr
Pt
, nhập bằng tay thủ công hoặc hotline từ bộ nhớ lưu trữ List, Stack) → Nhập số hiệu điểm dẫn xuất → Tuần trường đoản cú nhập giá trị góc bởi +Ang, cạnh bởi HD, chênh cao d
VD
tới vấn đề cần tính → ấn ENT → screen cho hiệu quả tính tọa độ điểm mới. Để lưu chỉ việc khai báo tên mang đến nó.


2.3 Nhập Tọa Độ những Điểm Trực Tiếp bằng tay (Input XYZ)

Từ màn hình hiển thị Input → chọn Input XYZ → hiện ra màn hình hiển thị nhập tọa độ N, E, Z →Nhập tọa độ → ấn ENT → Khai báo thương hiệu → lưu giữ vào cỗ nhớ.


3. Tính Chu Vi, diện tích s Với trang bị Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362

Từ màn hình COGO → lựa chọn Area và Perim → xuất hiện màn hình nhập tọa độ điểm → rất có thể nhập điểm bằng:

Nhập bằng tay
Msr
PT: Đo trực tiếp
Fr/To: Nhập chuổi điểm biên quanh vùng cần đo.List: Mở list điểm trong bộ nhớ
Stack: Mở list nhóm điểm.

Nhập về tối thiểu 3 điểm không nằm bên trên 1 con đường thẳng, buổi tối đa 99 điểm. Điểm cuối cùng khép kín khu vực đo là điểm xuất phát → screen chờ tính kết quả hiện ra với các phím mềm:

Msr
Pt: tiến hành đo để đưa tọa độ
Calc: triển khai tính.List: Mở list điểm trong bộ nhớ
Stack: Mở danh sách nhóm điểm.

Ấn Calc → hiện ra cửa sổ báo công dụng tính diện tích và chu vi → ấn ENT để lưu công dụng tính dạng ghi chú CO trong bộ nhớ lưu trữ với thương hiệu tùy chọn.


4. Tính Tọa Độ Điểm giả Định cùng với Nikon DTM-322/352/362/332

Từ screen COGO → lựa chọn Line & OS → Màn hình hiện nay ra hành lang cửa số nhập điểm (Msr
PT cho phép thực hiện tại đo để lấy tọa độ, danh mục mở danh sách điểm, Stack mở list nhóm điểm)

P1, P2: Nhập số hiệu điểm dẫn xuất
AZ: Nhập góc phương vị của đoạn P1-P2.

Sau đó, nhập tuần tự: giá trị cạnh bằng tính từ điểm cội P1, Cạnh bằng vuông góc cùng với đoạn P1-P2 tính từ bỏ điểm P2, chênh cao so với đoạn P1-P2 tới điểm cần tính rồi ấn ENT → màn hình hiển thị hiện công dụng tính tọa độ điểm bắt đầu hiện ra.

Muốn lưu lại vào bộ nhớ lưu trữ thì khai báo tên bắt đầu của nó.

Kết thúc ấn ESC


5. Tính Tọa Độ những Điểm cắt chéo Với Nikon DTM-322/332/352/362 (Intersection)

Từ màn hình COGO → chọn Intersection → màn hình hiện ra 4 phương pháp tính tọa độ các điểm giao cắt:


Brng-Brng: Tính điểm giao cắt nhờ vào hai điểm cùng hai góc phương vịBrng-Dist: Tính điểm cắt chéo của đoạn thẳng với cung trònDist-Dist: Tính điểm giao cắt của hai cung trònPt-Line: Tính điểm giao cắt nhờ vào đoạn thẳng cùng một điểm.

5.1 Tính nút giao cắt phụ thuộc hai điểm và hai góc phương vị (Brng-Brng)

Từ màn hình hiển thị Intersection → chọn Brng-Brng → hiện tại ra cửa sổ nhập điểm, gồm 3 phím mềm:

Msr
PT
: thực hiện đo để mang tọa độList: Mở list điểmStack: Mở list nhóm điểm

Sau lúc nhập xong xuôi PT1 hoặc PT2, khi con trỏ sinh sống trường AZ, màn hình xuất hiện thêm 2 phím mềm:

OS: được cho phép nhập góc bởi và cạnh bởi giả định,Pts: có thể chấp nhận được tính ra AZ phụ thuộc điểm phụ

Ấn ENT → màn hình hiển thị hiện ra hiệu quả tính, riêng cao độ Z bỏ trống chất nhận được nhập thủ công nếu cần.

Muốn lưu lại điểm vào bộ nhớ thì phải khai báo tên.


5.2 Tính điểm cắt chéo của đoạn thẳng cùng cung tròn biết nửa đường kính (Brng-Dist)

Từ màn hình hiển thị Intersection → chọn Brng-Dist → Hiện ra cửa sổ nhập điểm, tất cả 3 phím mềm:

Msr
PT
: tiến hành đo để lấy tọa độList: Mở danh sách điểmStack: Mở danh sách nhóm điểm

Sau khi nhập chấm dứt PT1, khi nhỏ trỏ sống trường AZ, màn hình mở ra 2 phím mềm:

OS: được cho phép nhập góc bằng và cạnh bởi giả địnhPts: được cho phép tính ra AZ phụ thuộc vào điểm phụ

Sau lúc nhập xong PT2 với HD, ấn ENT, screen hiện ra hai hiệu quả tính, sử dụng phím mũi tên dịch chuyển ngang để chọn vấn đề cần tính, riêng cao độ Z quăng quật trống cho phép nhập thủ công bằng tay nếu cần.

Muốn lưu điểm này phải khai báo tên.


5.3 Tính điểm giao cắt của hai cung tròn biết nửa đường kính (Dist-Dist)

Từ màn hình Intersection → chọn Dist-Dist → màn hình hiện ra cửa sổ nhập điểm, có 3 phím mềm:

Msr
PT
: tiến hành đo để mang tọa độList: Mở danh sách điểmStack: Mở list nhóm điểm

Sau lúc nhập dứt PT, HD ta ấn ENT → screen hiện ra hai kết quả tính → cần sử dụng mũi thương hiệu chọn điểm cần tính, riêng rẽ cao độ Z quăng quật trống có thể chấp nhận được nhập tay ví như cần.

Muốn lưu lại điểm thì khai báo tên bắt đầu cho điểm.


5.4 Tính nút giao cắt phụ thuộc đoạn thẳng và một điểm.

Từ màn hình hiển thị Intersection → lựa chọn PT-Line → Màn hình xuất hiện cửa sổ nhập điểm, tất cả 3 phím mềm:

Msr
PT
: tiến hành đo để đưa tọa độList: Mở danh sách điểmStack: Mở danh sách nhóm điểm

Sau khi nhập xong xuôi PT1, khi nhỏ trỏ nghỉ ngơi trường AZ, đáy màn hình hiện 2 phím mềm:

O/S: chất nhận được nhập góc bởi và cạnh bởi giả địnhPts: được cho phép tính ra AZ nhờ vào điểm phụ

Sau khi nhập chấm dứt PT2, ấn ENT, màn hình hiển thị hiện ra hiệu quả tính, riêng biệt cao độ Z vứt trống cho phép nhập tay nếu như cần.

Muốn giữ điểm vào bộ lưu trữ thì khai báo tên mới.


6. Các thông tin Lỗi Khi quản lý và vận hành Nikon DTM-322/332/352/362 Và giải pháp Xử Lý

6.1 Khi thiết lập và lý thuyết trạm máy

Same Coordinate: Trùng số hiệu điểm hoặc tọa độ → Ấn 1 phím bất kỳ, quay về nhập lại điểm hoặc tọa độ.Calc ST Faild Need Additional PT: thiếu hụt điểm đo → Nhập thêm điểm đoSTN cài đặt has to lớn be in F1/F2: trong khi đặt trạm, chúng ta đã chọn chế độ đo nhì mặt cho tới điểm hướng chuẩn → trở lại làm lại làm việc đo cả nhì mặt cho tới điểm hướng chuẩn.Space low: bộ lưu trữ đầy → Xóa sút Job, hoặc không lưu lại thêm vào bộ nhớ nữa.XY-Coordinates required: Nhập thiếu thốn tọa độ XY → Nhập tọa độZ-Coordinates is required: Nhập thiếu hụt cao độ Z → Nhập thêm cao độ Z.

6.2 lúc tính địa hình

No Result: khi tính chu vi, chúng ta nhập số hiệu điểm sai riêng lẻ tự → Nhập lại đúng riêng biệt tự điểmXY-Coordinates required: Nhập thiếu tọa độ XY → Nhập tọa độSame Coordinate: Trùng số hiệu điểm hoặc tọa độ → Ấn 1 phím bất kỳ, trở lại nhập lại điểm hoặc tọa độ.

6.3 khi xuất/nhập dữ liệu

Check data: Trong tài liệu nhập gồm sai sót → Kiểm tra, sửa lỗi dữ liệuDuplicate PT: có điểm trùng → vậy tên điểm trùngPR Max20 chars: Điểm nhập tên lâu năm quá đôi mươi ký từ bỏ → rút ngắn số ký tự xuống
XYZ over range: Tọa độ nhiều năm quá 13 cam kết tự → Sửa lại tọa độ

6.4 khi xem dữ liệu

Can’t edit current ST: quan trọng sửa đổi bản ghi để trạm ngay hiện tại → trở lại nhập tên lớp/mã địa hìnhCan’t edit ST/BS refer to lớn this PT: thiết yếu sửa tọa độ bạn dạng ghi để trạm với hướng chuẩn chỉnh hiện thời với đặc điểm này → Xem với sửa lại dữ liệuCan’t edit XYZ from measurement: cần yếu sửa tọa độ bản ghi với điểm truyền dẫn SO, ngắm đo SS và đo tính CPDelete Stn-XYZ: chứng thực lại vấn đề xóa bản ghi tọa độ để trạm → ấn DEL nhằm xóa, ấn Abrt hay ESC để không xóa.

6.5 Khi thống trị công việc

Cannot Assign: cần thiết đưa công việc hiện thời có tác dụng file ko chế – Chọn công việc khác.Can’t Create: bộ nhớ lưu trữ không đầy đủ để tạo Job – Xóa giảm JobExisting Job: Đã có bài toán trùng tên – gắng tên Job khác.MAX 32Jobs: bộ nhớ lưu trữ hiện thời đã bao gồm 32 Job, cấp thiết tạo Job new – Xóa giảm Job.

6.6 lúc đo lịch trình với phím PRG

No stn setup: chưa đặt trạm → đề xuất đặt trạm trước lúc đo.XY&Z coordinate are required: lúc thực hiện chức năng đo tính tìm điểm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết phải nhập tọa độ → Nhập đủ thông tin tọa độ.

6.7 lúc ghi dữ liệu vào cỗ nhớ

Data full: bộ nhớ đầy – Xóa giảm Job.Duplicate PT: Khai trùng tên điểm với điểm trong bộ nhớ – Đổi thương hiệu điểm.No xuất hiện Job: không mở Job – Mở Job hoặc chế tạo ra Job mớiNo Stn Setup: không đặt trạm – Đặt trạm máyOver range: Tọa độ nhiều năm quá 13 cam kết tự – kiểm tra và sửa lại tọa độ hiện tại thời.

6.8 lúc tìm điểm ko kể thực địa

Input error: Nhập sai tên điểm – thế đúng tênNo stn setup: không đặt trạm – Đặt trạm máy trước khi vào công việc.

Báo lỗi hệ thống System Error – giữ hộ máy mang đến Công Ty CP phạt Triển technology Trắc Địa Việt Nam để sửa chữa.


Phần 4 Series nội dung bài viết Hướng Dẫn áp dụng Máy Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362 dứt tại đây.

Bài viết phía bên trong danh sách Hướng Dẫn áp dụng Máy Toàn Đạc do doanh nghiệp CP phát Triển technology Trắc Địa nước ta – Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp cho máy trắc địa thiết yếu hãng – biên soạn nhắm giúp chúng ta sử dụng thành thạo vật dụng toàn đạc lúc đo vẽ, khảo sát.

Xem thêm: Lời chúc mừng mùng 8 tháng 3 ý nghĩa nhất dành cho bà, mẹ, vợ, bạn

Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm công nghệ toàn đạc Nikon DTM-322/332/352/362 hoặc tất cả các máy toàn đạc, vui miệng tham khảo:

Nikon DTM-322/332/352/362 được coi là dòng máy toàn đạc năng lượng điện tử khá thịnh hành tại Việt Nam, được sử dụng rộng thoải mái trong cả công tác khảo sát điều tra lẫn xây dựng. Nếu như khách hàng đang băn khoăn về cách sử dụng dòng máy toàn đạc Nikon DTM-322/332/352/362, thì phía trên là nội dung bài viết dành đến bạn. Hy vọng bài viết này với việc thực hành ngoài thực địa để giúp bạn nắm bắt hết được công nghệ của chiếc máy này.


2. Thao tác sẵn sàng máy để triển khai việc6. Tùy chỉnh cấu hình Và Định Hướng thứ Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/3629. Các Chương Trình Đo vật dụng Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362 (Phím PRG)7. Kiếm tìm Điểm bên trên Thực Địa Với máy Toàn Đạc Nikon DTM (Phím S-O)8. Đo các Điểm khuất Gương sử dụng máy Toàn Đạc Nikon DTM (Phím O/S)

1. Màn Hình, keyboard Và tác dụng Các Phím của dòng sản phẩm Toàn Đạc Nikon DTM-322/332/352/362

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*