S. Hòa tan trọn vẹn rắn X vào hỗn hợp H2SO4 rét thu được 3,36 lit k... - Olm
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Đun nóng m gam hội sắt với bột lưu giữ huỳnh, trong bình kin không có không khí. Sau một thời gian thu được 4 gam rắn X bao gồm Fe, S và Fe
S. Hòa tan hoàn toàn rắn X vào dung dịch H2SO4 rét thu được 3,36 lit lúc SO2 (đktc), Viết PTHH của các phản ứng xẩy ra và tính m.

Bạn đang xem: Fe + s trong điều kiện không có không khí


*

*

Nung rét m gam bột fe với S vào bình kín đáo không gồm không khí, sau một thời gian thu đươc 12.8 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Fe, Fe
S, Fe
S2, S. Hòa tan hoàn toàn X trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thu được 10.08 lít khí SO2 (đktc)(sản phẩm khử tốt nhất ). Tìm m ( mọi tín đồ giải cụ thể dùm )

A.5.6

B.8.4

C.11.2

D.2.8


Đun nóng 4,8 gam bột magie cùng với 4,8 gam bột sulfur trong điều kiện không có không khí, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào dung dịch HCl dư, thu được tất cả hổn hợp khí Y. MY = ?

A. 9

B. 13

C.26

D.5


Đáp án C.

Mg + S → Mg
S

Mg
S + 2HCl → Mg
Cl2 + H2S

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2

n
Mg = 0,2 (mol); n
S = 0,15 (mol)

n
H2S = n
Mg
S = n
S = 0,15 mol;

n
H2= n
Mg (dư) = 0,2 – 0,15 = 0,05 (mol)

=> MY = (0,15.34+0,05.2)/(0,15+0,05)=26


Đun rét 11,2 gam bột fe với 9,6 gam bột lưu hoàng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào dung dịch HCl dư, chiếm được khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào lượng dư dung dịch phường b N O 3 2 , chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là A. 13,9 B. 47,8 C. 71,7 D....

Đun lạnh 11,2 gam bột sắt với 9,6 gam bột diêm sinh trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào dung dịch HCl dư, chiếm được khí Y. Hấp thụ toàn cục Y vào lượng dư dung dịch phường b N O 3 2 , chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 13,9

B. 47,8

C. 71,7

D. 51,0


Đun lạnh 4,8 gam bột magie với 4,8 gam bột sulfur trong điều kiện không có không khí, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào hỗn hợp HCl dư, thu được tất cả hổn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của Y đối với H 2 là

A. 9

B. 13

C. 26

D. 5


Đun rét 4,8 gam bột magie với 4,8 gam bột lưu huỳnh trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào hỗn hợp HCl dư, thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của Y đối với H2 là:

A. 9

B.13

C. 26

D. 5


Đáp án B

Mg + S → Mg
S

Mg
S + 2HCl → Mg
Cl2 + H2S

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2

n
Mg = 0,2 (mol), n
S = 0,15 9mol)

n
H2S = n
Mg
S = n
S = 0,15 mol;

n
H2 = n
Mg (dư) = 0,2 – 0,15 =0,05 (mol)

*


nung rét 22,12 gam KMn
O4 và 18,375 gam KCl
O3, sau một thời hạn thu được hóa học rắn X tất cả 6 chất có khối lượng 37,295 gam. Cho X tính năng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng. Toàn thể lượng khí clo thu được đến phản ứng hết với m gam bột sắt đốt nóng được hóa học nóng Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được dung dịch Z. Thêm Ag
NO3 dư vào hỗn hợp Z cho đến lúc phản ứng trọn vẹn được 204,6 gam kết tủa....

nung lạnh 22,12 gam KMn
O4 và 18,375 gam KCl
O3, sau một thời hạn thu được hóa học rắn X tất cả 6 chất có trọng lượng 37,295 gam. đến X chức năng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng. Toàn thể lượng khí clo thu được cho phản ứng hết với m gam bột sắt đốt lạnh được chất nóng Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được hỗn hợp Z. Thêm Ag
NO3 dư vào dung dịch Z cho đến lúc phản ứng hoàn toàn được 204,6 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 22,44

B.28,0

C.33,6

D.25,2


trộn 8,4 gam bột fe với 3,2 gam Bột lưu hoàng rồi nấu nóng ( không tồn tại không khí ) thu được hóa học rắn X. Hoà tung X bằng dung dịch HCL dư được hỗn hợp Y với khí Z. đốt cháy trọn vẹn Z đề xuất V lít O2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, giá trị của V là


Trộn m gam hỗn hợp hai kim loại Mg, sắt với 16 gam bột diêm sinh được tất cả hổn hợp X. Nung Xtrong bình bí mật không có không khí một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tổ hợp hết Y trong dungdịch H2SO4 đặc nóng dư thấy có 44,8 lít khí SO2 (đktc) bay ra. Dung dịch thu được cho tác dụngvới dung dịch Na
OH dư thấy xuất hiện kết tủa. Lọc rước kết tủa, mang nung đến khối lượng khôngđổi chiếm được 24 gam chất rắn....

Trộn m gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Mg, sắt với 16 gam bột lưu hoàng được hỗn hợp X. Nung Xtrong bình kín không tất cả không khí một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Hài hòa hết Y vào dungdịch H2SO4 đặc nóng dư thấy bao gồm 44,8 lít khí SO2 (đktc) bay ra. Dung dịch thu được cho tác dụngvới hỗn hợp Na
OH dư thấy lộ diện kết tủa. Lọc đem kết tủa, đem nung đến khối lượng khôngđổi chiếm được 24 gam chất rắn. Tính m cùng thành phần phần trăm về trọng lượng từng kim loại tronghỗn thích hợp ban đầu.


Gọi x,y theo lần lượt là số mol Mg, Fe

Mg + S ⟶ Mg
S

Fe + S ⟶ Fe
S

Mg
S+4
H2SO4→Mg
SO4+4H2O+4SO2

2Fe
S+10H2SO4→Fe2(SO4)3+9SO2+10H2O

S+2H2SO4→3SO2+2H2O

Ta có :

(left{eginmatrixMg:xleft(mol ight)\Fe:yleft(mol ight)endmatrix ight.underrightarrow+S:0,5left(mol ight)left{eginmatrixMg
S:xleft(mol ight)\Fe
S:yleft(mol ight)\S_dư:0,5-left(x+y ight)left(mol ight)endmatrix ight.underrightarrow+H_2SO_4left{eginmatrixMg
SO_4:xleft(mol ight)\Fe_2left(SO_4 ight)_3:dfracy2left(mol ight)\SO_2endmatrix ight.underrightarrow+Na
OHleft(dư ight)left(kt ight)left{eginmatrixMgleft(OH ight)_2:xleft(mol ight)\Feleft(OH ight)_3:yleft(mol ight)endmatrix ight.underrightarrowtoleft{eginmatrixMg
O:xleft(mol ight)\Fe_2O_3:dfracy2left(mol ight)endmatrix ight.)

SO4 được 19.2g kết tủa đen.tính kim loại Fe, S thuở đầu - fips.edu.vn
*

đun lạnh hh Fe cùng S (không gồm khí oxi) được chất rắn A. Phối hợp A bằng HCL dư thoát ra 6.72 lít khí sinh hoạt đktc, dd B và hóa học rắn E nặng nề 3.2g.cho khí thoát ra sống trên trải qua Cu
SO4 được 19.2g kết tủa đen.tính kim loại Fe, S ban đầu


*

Fe+S(oversett^0 ightarrowFe
S)(1)

-A tất cả Fe
S, sắt dư và S dư

Fe+2HCl( ightarrow)Fe
Cl2+H2(2)

Fe
S+2HCl( ightarrow)Fe
Cl2+H2S(3)

-E là S dư( ightarrow)m
S(dư)=3,2 gam( ightarrow)n
S=0,1mol

(n_Feleft(dư ight)=n_H_2=dfrac6,7222,4=0,3mol)

H2S+Cu
SO4( ightarrow)Cu
S(downarrow)+H2SO4(4)

(n_H_2S=n_Cu
S=dfrac19,296=0,2mol)

-Theo PTHH(1,3):

(n_Feleft(pu ight)=n_Sleft(pu ight)=n_Fe
S=n_H_2S=0,2mol)

( ightarrow)Ban đầu có:

n
Fe=0,2+0,3=0,5mol( ightarrow)m
Fe=0,5.56=28gam

n
S=0,2+0,1=0,3 mol( ightarrow)m
S=0,3.32=9,6 gam


Đúng 1

comment (0)
*

Đun nóng các thành phần hỗn hợp sắt cùng lưu huỳnh ko bao gồm ko khí thu được hóa học rắn A. Hòa tan A bởi HCl bay ra 6,72 l khí D sống đktc và nhận được dung dịch B cùng chất rắn E. Mang đến khí D đi qua dung dịch Cu
SO4 tách ra 19,2 g kết tủa đen.

a) Viết phương trình.

b) Tính khối lượng sắt cùng lưu huỳnh thuở đầu biết lượng E bởi 3,2 g.


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán thắc mắc của OLM
0
0
Gửi bỏ

Đun nóng tất cả hổn hợp Fe cùng S có trọng lượng m (g) sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu được chất rắn, hòa tan hóa học rắn vào HCl (dư) thu được 4,47l khí. Dẫn tổng thể chất khí này vào dd Chì(ll)nitrat nhận được 23,9g cùng thoát ra 1 hóa học khí. Khẳng định m


Xem cụ thể
Lớp 10 chất hóa học
1
0
gửi Hủy

(H_2S + Pb(NO_3)_2 o Pb
S + 2HNO_3\n_H_2S = n_Pb
S = dfrac23,9239 = 0,1(mol)\Rightarrow n_H_2 = dfrac4,4822,4 - 0,1 = 0,1(mol)\Fe + 2HCl o Fe
Cl_2 + H_2\Fe
S + 2HCl o Fe
Cl_2 + H_2S\Fe + S xrightarrowt^o Fe
S\n_Fe = n_Fe + n_Fe
S = n_H_2 + n_H_2S = 0,2(mol)\n_S = n_Fe
S = n_H_2S = 0,1(mol)\Rightarrow m = 0,2.56 + 0,1.32 = 14,4(gam))


Đúng 1

bình luận (0)

Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột các kim các loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn chiếm được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận biết có 1,344 lít khí (đktc) bay ra. Xác định trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đặt n
Zn = x mol; n
Fe = y mol.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sms banking vietcombank mới nhất 2022, sms banking

*

Ta có hệ phương trình: 

*

Giải hệ phương trình bên trên ta được:

x = 0,04 mol, y = 0,02 mol.

m
Zn = 65 × 0,04 = 2,6g

m
Fe = 56 × 0,02 = 1,12g


Đúng 1

comment (0)
dẫn khí H2 dư đi qua 40 gam hỗn hợp A gồn Fe2O3 với Cu
O nung nóng mang lại phản ứng trọn vẹn thu được chất rắn B . Tổng hợp B vào dung dịch HCL dư thu được dung dịch D , thoát ra V lít khí H2 (ở đktc) và sót lại chất rắn E . Nung E trong không khí cho khối lược không đổi thấy khối lượng chất rắn tăng 1,6 gam .viết phương trình phản nghịch ứng xảy ra . Tính phần trăm khối lược các chất trong A cùng tính V
Đọc tiếp

dẫn khí H2 dư đi qua 40 gam các thành phần hỗn hợp A gồn Fe2O3 với Cu
O nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hóa học rắn B . Hòa tan B vào dung dịch HCL dư thu được dung dịch D , thoát ra V lít khí H2 (ở đktc) và còn lại chất rắn E . Nung E trong ko khí cho khối lược không đổi thấy trọng lượng chất rắn tăng 1,6 gam .viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra . Tính tỷ lệ khối lược các chất vào A và tính V


Xem cụ thể
Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

PTHH: (Fe_2O_3+3H_2underrightarrowt^o2Fe+3H_2O)

(Cu
O+H_2underrightarrowt^oCu+H_2O)

(Fe+2HCl ightarrow Fe
Cl_2+H_2uparrow)

(2Cu+O_2underrightarrowt^o2Cu
O)

Ta có: (n_O_2=dfrac1,632=0,05left(mol ight))(Rightarrow n_Cu=n_Cu
O=0,1left(mol ight))

(Rightarrow\%m_Cu
O=dfrac0,1cdot8040cdot100\%=20\%)

(Rightarrow\%m_Fe_2O_3=80\%)


Đúng 2

comment (0)

Đun lạnh hh có 16,8g Fe cùng 3,2g S trong bình kín đáo không tất cả không khí thu được hóa học rắn A. Hài hòa A vào 0,5 lít dd HCl độ đậm đặc x (mol/lít) dư chiếm được hh khí B với dd C

a) Tính % thể tích các khí trong B

b) trung hòa HCl dư đề xuất 100ml Na
OH 2M. Tính CM của HCl đang dùng

(mk lm vt lại đầu bài